Lena

Förebyggande tandvård
Vi erbjuder förebyggande tandvård som är det bästa sättet att hålla tänderna i skick. Profylax ger vi till patienter som har problem med hål i tänderna (caries), och som har svårt att hålla rent själva.
Vi arbetar också med fibercorekronor, dvs. fiberförstärkta kompositkronor och broar. Jag använder även en typ av flytande porslinsfyllning som är mycket hållbar. Vi har quallident kvalitetssäkring.

Hål i tänderna - Karies
Karies uppkommer som ett resultat av att det sitter bakterier (plack) på tänderna och att bakterierna får tillgång till socker. Plackbakterierna omvandlar sockret till syra mjölksyra som fräter på emalj och tandbenet, löser upp det material som finns i båda. Ju oftare som socker tillförs bakterierna desto fler syra-attacker angriper tanden. När tillräckligt mycket mineral lösts upp kommer även det protein som sammanbinder tandens mineralkristaller att förstöras.

Inget plack - ingen karies!
Bästa sättet att förebygga hål i tänderna är att avlägsna placket med jämna mellanrum hos tandläkaren, däremellan arbeta med tandtråd och mjuk tandborste varje dag. Att skölja med flour eller taflourtabletter bidrar till ett bra skydd för tänderna. Vanligtvis känner man inga symtom förrän karies börjar närma sig pulpan. Viktigt är Att låta tandläkaren undersöka tänderna  regelbundet.

Fyllningsfrakturer
Det är vanligt att fyllningar går sönder. Fyllningen måste klara de påfrestningar tanden utsätts för. Varje fyllning utgör en försvagning av tanden. Den vanligaste orsaken till fyllningsfraktur är att tanden angrips av sekundärkaries dvs. Ny karie ifyllningsskarven. Andra orsaker kan vara att limmet mellan tand och fyllning har lossnat, fyllningsmaterialet har varit för tunt och att fyllningen har haft för dålig retension till tanden. Det är också vanligt med kuspfrakturer dvs. Då tandens spetsiga del går av. En fyllningsfraktur hänger samman med följand symtom från tanden: ilningar, känslighet för sött och surt, vassa kanter. Ibland kan man känna att fyllningen sitter lös, då föreligger risk för karies och problem med pulpan. Sök då tandläkare snabb. En fyllningsfraktur bör behandlas av tandläkare.

Missfärgade tänder
Den inneboende färgen hos tänder varierar hos olika individer och ålder. Unga personer har alltid ljusare tänder. Att tänderna missfärgas beror på många olika orsaker, som  t.ex. tobak, kaffe, te och snus. Missfärgade tänder behandlas genom puts och polering, tandblekning eller genom utbyte av missfärgade fyllninga

 

Amalgamsanering
Mitt specialintresse är som sagt att arbeta med amalgamfri tandvård och har tio års erfarenhet av amalgamsanering och metallfri tandvård. För detta har jag specialutrustning. Vid sanering använder jag en stark utsug samt cleanup agda-sug och också en kofferdamduk för att minimera risken att patienten får i sig tung- metaller. Jag har bra priser på  amalgam- sanering. Jag diskuterar gärna vitaminer ev. läkarbesök innan amalgamsanering påbörjas.

Jag jobbar även med konventionell protetik som t.ex. zirkoniumbroar och kronor som är metallfria, proteser med coboltcromskelett samt metallfria proteser i valplast vilket är ett bra alternativ när tänder ska ersättas.Ring för prisinfo.
 

Implantat
Jag samarbetar med Södertandläkarna i Växjö som bistår mig med implantatprotetik

Tandvårdsrädsla
Över hälften av alla som går till tandläkare upplever obehag under behandling. Några av dessa tycker att det är så obehagligt att de lider av tandvårdsforbi. Att Inte gå till tandläkaren kan på lång sikt kan få stora konsekvenser för tänderna och ekonomin. Försök att komma över din tandvårdsrädsla, kom i alla fall första gången och prata i vår mysiga hemmamiljö. Det behöver inte alls göra ont att komma hit. De moderna bedövnings-medlen är effektiva smärtborttagare.Känner du obehag av bedövningssprutor?

Vi bedövar med Wand Läs mer om wand ...

Man kan ytbedöva innan anestesin och då känns det inte alls. Du kan även få medicinering som minskar ångerst och oro. Vi tar gärna hand dig som är tandvårdsrädd.

Tandsten
Det är viktigt att få tandstenen borttagen så att det ej blir tandlossning. Tandsten tas bort med ultraljud och eventuellt med handinstrument. Det finns två sorters tandsten: salivsten som bildas på tänderna i närheten av spottkörtlarna utförselgångar: serumsten som bildas vid tandköttskanten och tenderar att vandra ner i tandköttsfickan och ger upphov till tand-lossning. De båda tandstenssorterna består av minneralsalter som finns i blodplasma och saliv samt av döda bakterier. På tandstenens skrovliga yta fastnar och växer det mycket plack. Tandstenen och bakterieplacken som orsakar den dåliga andedräkten måste tas bort av tandläkare eller hygienist.

 


Du kan även få hjälp av vår klinikhund Sidney
som tar emot dig.